Tarieven

Financiering

De ouderbijdrage wordt 12 keer per jaar, aan het begin van de maand, door middel van een automatische incasso geïnd.
De jaaropgave over de opvanguren kunnen wij u op verzoek toezenden. Stuurt u in dit geval een email naar Jenny Borgers via info@pszdeark.nl.

LRK nummer: 129325466

Kinderopvangtoeslag

Sinds 2018 is de peuteropvang geharmoniseerd. Dat betekent dat tweeverdieners  voor de opvang kinderopvangtoeslag kunnen opvragen. Niet ieder gezin komt in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag. Kinderopvangtoeslag is er voor gezinnen:

  • Waarbij beide partners werken;
  • Waarbij 1 partner werkt, en de andere partner een re-integratie, studie of inburgeringcursus volgt;
  • Die alleenstaand zijn.

Afhankelijk van het belastbaar gezinsinkomsten (toetsingsinkomen) krijgen deze gezinnen een tegemoetkoming van de Belastingdienst (kinderopvangtoeslag). Hoe meer u verdient, hoe meer u zelf bijdraagt. De ouders die voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komen worden verplicht om hier gebruik van te maken. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag.

Gemeentelijke subsidie

Als u geen recht op kinderopvangtoeslag heeft, brengt De Ark u een inkomensafhankelijke bijdrage in rekening. Natuurlijk moet u wel kunnen aantonen dat u geen recht op de toeslag heeft. Hiertoe vult u een ‘Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag’ in. Ook moet u van beide ouders een inkomensverklaring (voorheen IB60-formulier) van de Belastingdienst overleggen. Op basis van de door u verstrekte inkomensgegevens (van u en uw eventuele partner) wordt het voor u geldend tarief vastgesteld. Om deze bijdrage te bepalen, dient u de juiste gegevens te overleggen voordat uw kind geplaatst kan worden. De Ark zorgt voor de gemeentelijke financiering. U hoeft zelf dus geen contact met de gemeente op te nemen.

Wijzigingen in uw situatie dient u zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. Voor meer info kunt u een mail sturen naar info@pszdeark.nl

Voor overige informatie verwijzen wij u naar:

Verklaring Geen recht op kinderopvangtoeslag