‘Kinderen zijn altijd puur en eerlijk’

‘Kinderen zijn altijd puur en eerlijk’

Juffen Ada van Dijk en Margriet de Snoo werden donderdag verrast met een feest vanwege hun 25-jarig jubileum bij de christelijke Peuterspeelzaal de Ark. Stilletjes organiseerde het bestuur een receptie met collega’s, bestuur en familie. Van de peuters kregen de juffen bloemen en ’s avonds was er een diner bij de Sous-Chef.

Beiden zijn ooit begonnen toen hun kinderen de speelzaal bezochten en werden vriendinnen. Margriet: ,,Omdat er leidsters zwanger waren zochten ze iemand. Ik werd hulpmoeder en deed later een cursus.” Ada deed op de sociale academie inrichtingswerk en zocht werk tijdens de basisschooltijden om het te combineren met haar gezin.

Margriet werkt een ochtend en een middag en Ada drie ochtenden en doet woensdagmiddag de VVE-groep, die startte toen de Ark weer op deze locatie kwam. ,,Die Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar en groep 1 en 2 past goed bij me. Ik leer er zelf ook van. Daar komen kinderen, naast de twee dagdelen op de gewone groep, vanwege hun achtergrond of problematiek met extra aandacht om hun taalontwikkeling, rekenvaardigheid, motorische of sociaal-emotionele ontwikkeling te stimuleren. Vaak stuurt het consultatiebureau hen. Door iets te laten aanraken, te doen of te beleven daag je hen uit en bereik je ze beter. Door de kleinere kring breng je het thema beter over. Er zijn bij VVE maar acht kinderen en twee reserveplaatsen.”

Een VVE-groep was er vroeger niet. Alle leidsters hebben daar een cursus voor gevolgd en werden zo steeds professioneler.

Margriet: ,,Vroeger maakten we wel werkjes maar nu hebben we thema’s. Dat sluit beter aan bij de basisschool. Kinderen wennen hier al aan structuur. Dat is positief, vooral als er sprake is van ADHD of autisme. Die kinderen blijven soms bij ons tot er plek voor hen is op een school. We bieden maatwerk en doen altijd een ‘warme’ overdracht naar de basisscholen.”

Andere veranderingen in die 25 jaar zijn: de groepsgrootte ging van 20 naar 16, per groep zijn er twee vaste leidsters en meer regels voor inrichting en hygiëne. De Ark startte in het Verenigingsgebouw, verhuisde naar de Willem van Oranjeschool en daarna naar de Bosrand.

Een paar jaar was de Ark ingelijfd bij Kwink in de Tuinen maar dankzij een comité van verontruste ouders en wethouder Judith Ravestein, konden ze terug naar de Bosrand. Nu zijn ze heel blij met hun bestuur van deskundige vrijwilligers. De Ark staat open voor iedereen, ongeacht geloof, kerk of overtuiging.

Ada: ,,Ik begeleid ook mbo-stagiaires sociaal pedagogisch werk en onderwijsassistentes en vind de combinatie peuters en studenten een leuke uitdaging. Bij het Hoornbeeck mag ik als praktijkdeskundige zelfs mondelinge examens afnemen.”