Home

Sluiting Peuterspeelzaal De Ark i.v.m. Corona-virus

Beste ouders/verzorgers,

In navolging van het kabinetsbesluit dat vandaag is genomen, willen we aangeven dat ook Peuterspeelzaal De Ark met onmiddellijke ingang haar deuren zal sluiten tot en met, in ieder geval, 6 april 2020.
Het is een ingrijpend besluit, maar we ondersteunen de maatregelen die het kabinet neemt om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, van harte.
We realiseren ons dat dit besluit mogelijk grote consequenties heeft voor de gezinnen, in het bijzonder voor die gezinnen waarvan ouders werkzaam zijn in vitale beroepen, zoals in de zorg of bij de hulpdiensten. Mochten deze ouders door deze maatregel de opvang van hun kind(eren) niet geregeld krijgen, ondanks dat we als peuterspeelzaal geen volledige kinderopvang bieden, dan verzoeken we hen contact op te nemen met de voorzitter van het bestuur. In overleg zal dan gekeken worden welke mogelijkheden er zijn voor tijdelijke, kleinschalige opvang, eventueel in samenwerking met andere organisaties in Woudenberg.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact met ons op te nemen, het liefst per e-mail op info@pszdeark.nl en in dringende gevallen via 06-54933249 (Paul Hoogers).

Namens het bestuur,
Paul Hoogers

Peuterspeelzaal De Ark

Peuterspeelzaal De Ark staat al ruim 25 jaar garant voor een kwalitatieve opvang van peuters in Woudenberg. Vanuit een christelijke levensvisie en een positieve benadering begeleiden wij de 2 tot 4-jarigen in hun ontwikkeling en zorgen we voor een goede voorbereiding op de basisschool.

Wat is er zo fijn op De Ark?
  • De kinderen komen twee vaste dagdelen per week, waardoor zij snel vertrouwd raken met de peuters en leidsters van hun groep.
  • Op elke groep van maximaal 16 kinderen staan twee professionele leidsters.
  • De hele groep werkt volgens het VVE-principe. Dat betekent dat de peuters extra aandacht krijgen op het gebied van taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling.
  • Elk kind wordt gezien en krijgt positieve aandacht vanuit een christelijke levensvisie.