Home

PILOT – één dagdeel per week naar de peuterspeelzaal

Omdat er nog lege plaatsen zijn, draaien we dit schooljaar een pilot

voor nieuwe peuters die 1 dagdeel per week naar de peuterspeelzaal willen komen.

Het gaat in eerste instantie om twee plaatsen per groep.

Bent u geïnteresseerd, neem dan contact met ons op!

Peuterspeelzaal De Ark

Peuterspeelzaal De Ark staat al ruim 25 jaar garant voor een kwalitatieve opvang van peuters in Woudenberg. Vanuit een christelijke levensvisie en een positieve benadering begeleiden wij de 2 tot 4-jarigen in hun ontwikkeling en zorgen we voor een goede voorbereiding op de basisschool.

Wat is er zo fijn op De Ark?
  • De kinderen komen twee vaste dagdelen per week, waardoor zij snel vertrouwd raken met de peuters en leidsters van hun groep.
  • Op elke groep van maximaal 16 kinderen staan twee professionele leidsters.
  • De hele groep werkt volgens het VVE-principe. Dat betekent dat de peuters extra aandacht krijgen op het gebied van taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling.
  • Elk kind wordt gezien en krijgt positieve aandacht vanuit een christelijke levensvisie.