Home

Peuterspeelzaal De Ark

Peuterspeelzaal De Ark staat al ruim 25 jaar garant voor een kwalitatieve opvang van peuters in Woudenberg. Vanuit een christelijke levensvisie en een positieve benadering begeleiden wij de 2 tot 4-jarigen in hun ontwikkeling en zorgen we voor een goede voorbereiding op de basisschool.

Wat is er zo fijn op De Ark?
  • De kinderen komen twee vaste dagdelen per week, waardoor zij snel vertrouwd raken met de peuters en leidsters van hun groep.
  • Op elke groep van maximaal 16 kinderen staan twee professionele leidsters.
  • De hele groep werkt volgens het VVE-principe. Dat betekent dat de peuters extra aandacht krijgen op het gebied van taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling.
  • Elk kind wordt gezien en krijgt positieve aandacht vanuit een christelijke levensvisie.