Klachten

 

 

Heeft u een klacht? Dan kun je contact opnemen met de desbetreffende pedagogisch medewerker. Blijf als ouder nooit lopen met een onplezierig gevoel of gedachte als het gaat over je kind op De Ark. Mocht je er met de pedagogisch medewerker niet uitkomen, dan kun je contact opnemen met Jenny.

Ben je niet tevreden over de afhandeling van je klacht via de interne klachtenprocedure, dan kun je je vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Kinderopvang. Een medewerker van het Klachtenloket zal je klacht met informatie, gericht advies, bemiddeling of mediation proberen op te lossen.

Je kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang. Je klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt je geschil en je ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat beide partijen de uitspraak moeten nakomen en dat hoger beroep tegen de uitspraak niet mogelijk is. Meer informatie hierover vind je op: Geschillencommissie Kinderopvang.

Het klachtenreglement is ter inzage terug te vinden in de ouderapp.