Aan- en afmelden

Van inschrijving tot plaatsing

U kunt uw kind al aanmelden vanaf 1 jaar. Plaatsing op de peuteropvang is bij beschikbaarheid mogelijk vanaf 2 jaar en 3 maanden. U kunt uw kind aanmelden door op de link te klikken https://app.kovnet.nl/external/registrations/new?registration_token=p1FPplzeD9wBXbGb6Itd

Plaatsingsovereenkomst
Wij streven er naar om u ongeveer een maand voor de gewenste plaatsingsdatum een plaatsingsovereenkomst te sturen. De overeenkomst ontvangt u in tweevoud. Wij vragen u één getekend exemplaar aan ons te retourneren.

Wijzigen inschrijving
U kunt een wijziging doorgeven door een email te sturen naar Jenny Borgers via emailadres info@pszdeark.nl
U ontvangt van ons een bevestiging van de mutatie.

Beëindiging plaatsing
De plaatsing eindigt automatisch in de maand dat uw kind vier jaar wordt. De einddatum kunt u vinden op de plaatsingsovereenkomst. Wilt u de plaatsing op een ander moment laten eindigen, dan kunt u dit doen door ons een email te sturen. Voor het eerder beëindigen houden wij een opzegtermijn van 2 maanden aan.

Voorwaarden
Wij vragen u om onze voorwaarden goed door te lezen: Voorwaarden (pdf-formaat)