Over De Ark

Peuteropvang De Ark

De Ark is een protestants christelijke peuteropvang en wil aansluiten bij de christelijke opvoeding thuis, zodat het voor de peuter vertrouwd en herkenbaar is. Zo kan de peuter zich eerder op z’n gemak voelen als het de belangrijke stap maakt van de eigen ‘kleine wereld’ thuis naar de onbekende ‘buitenwereld’.

Het doel van onze peuteropvang is om peuters van twee tot vier jaar de gelegenheid te geven om in groepsverband met elkaar te spelen. Dit doen ze met diverse speelmaterialen, zoals constructiemateriaal, loop- en rijspeelgoed, zand, de poppenhoek, de leeshoek etc. Daarnaast is er volop gelegenheid en ruimte voor de kinderen om creatief bezig te zijn: verven, plakken, tekenen en kleien.

Het christelijke karakter komt onder andere tot uiting in het kindergebed, het eenvoudig vertellen van bijbelverhalen en het zingen van christelijke liedjes. Met de christelijke feestdagen staan we daar nog eens extra bij stil.

We hebben een team van zes pedagogisch medewerkers. Elke groep heeft één vaste pedagogisch medewerker die beide dagdelen in principe aanwezig is. Alle kinderen komen twee dagdelen en de VVE kinderen komen 4 dagdelen.

We zijn in 2013 gestart met een VVE-programma. We werken per 1 januari 2023 met de methode ‘Bas in de klas ’. Onze pedagogisch medewerkers zijn geschoold en hebben allen een VVE certificaat behaald. We adviseren u uw peuter tijdig (mag al vanaf 1 jaar) op de wachtlijst te laten plaatsen. Zo heeft u de meeste kans dat uw peuter op het door u gewenste moment kan starten!

Hieronder treft u de link naar het meest recente GGD rapport:

Stichting Pr. Chr. Peuterspeelzaal De Ark | Landelijkregisterkinderopvang.nl